Filiala Timișoara

Disciplina de Fiziologie a fost coordonată încă de la înfiinţarea universităţii noastre de către personalităţi ale mediului academic românesc, începând cu Prof. Dr. Ilie Georgescu, căruia i-au succedat profesorii Marin Popescu, Andrei Mârza, Francisc Schneider şi Georgeta Mihalaş. În prezent, disciplina este coordonată de Prof. Dr. Carmen Panaitescu (Bunu).

Învăţământul de Fiziologie timişorean s-a dezvoltat continuu, atât din punct de vedere al procesului didactic, cât şi al cercetării, fiind promovată abordarea modernă, interactivă. Activitatea de predare este tot mai mult centrată pe student, se urmăreşte dobândirea de noi competenţe şi se evaluează formarea de atitudini. S-a implementat sistemul de web-management al materiei de curs şi lucrări practice, toate informaţiile necesare studenţilor fiind accesibile on-line, în limba română şi engleză, pe un site dedicat (http://emediqual-moodle.umft.ro/).
Disciplina de Fiziologie participă cu module de curs şi lucrări practice şi în cadrul cursurilor integrative interdisciplinare, cum ar fi cursul opţional “Neuroştiinţe” precum şi o serie de cursuri de vară foarte apreciate de studenţi şi devenite deja o tradiţie: “De la moleculă la terapie în evaluarea sindroamelor alergice” (2012), “Biosemnale - aplicaţii clinice” (2013), “Ficatul, de la funcţie la disfuncţie” (2014), “Sistemul urinar: trei secole după Malpighi” (2015), “Cordul, de la funcţie la disfuncţie” (2016)
Laboratoarele de lucrări practice sunt dotate cu aparatură performantă de explorări funcţionale. Două dintre săli sunt echipate cu reţele de calculatoare conectate la Internet şi un sistem de achiziţie a semnalelor biologice tip BIOPAC, care permite desfăşurarea lucrărilor practice de fiziologie virtuală şi simularea unor experimente pe organ izolat. Sunt asigurate echipamentele necesare investigaţiilor de fiziologie cardio-vasculară, respiratorie şi a sistemului nervos, pentru două tipuri de studii:
Studiul semnalelor bioelectrice, prin sistemul PowerLab Tutor, care este un sistem centrat pe student, permiţând munca independentă, sub o îndrumare minimă din partea personalului didactic, în scopul dezvoltării abilităţilor practice şi a gândirii medicale.
Explorarea funcţională a aparatelor şi sistemelor biologice umane, similare cu cele din clinici, permiţând studenţilor iniţierea în acest tip de investigaţii, facilitânduse astfel trecerea de la preclinic la clinic.
Disciplina pune la dispoziţia studenţilor activi în cadrul cercului ştiinţific un laborator modern în vederea elaborării părţii practice a lucrării de licenţă.
Activitatea de cercetare este interdisciplinară şi orientată spre colaborări internaţionale, fiind axată pe 3 teme:
Studiul funcţiei respiratorii. Şcoala timişoreană de fiziologie se mândreşte cu o serie de priorităţi naţionale: studii privind reactivitatea in vitro a muşchiului traheal de cobai şi a fragmentelor de bronhie umană, folosind baia de organ izolat; caracterizarea celularităţii din lavajul bronhoalveolar şi realizarea unei model animal experimental de astm bronşic. A fost caracterizat în mod complex procesul alergic din căile respiratorii, a fost pus la punct un algoritm de studiu comparativ al celulelor dendritice pulsate cu alergene respiratorii, respectiv mediatori inflamatori, şi a fost realizat un model in vitro al procesului de remodelare bronşică în astm, în baza colaborării cu Universitatea din Szeged. În prezent, derulăm în colaborare cu Universitatea din Viena proiectul POC “Strategii inovative pentru prevenţia, diagnosticul şi terapia afecţiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia INSPIRED”. Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui kit de diagnostic bazat pe alergene recombinate, specific pentru pacienţii alergici la ambrozia, care va orienta mai bine terapia bolii.
Terapiile celulare. Studiul plasticităţii celulei stem hematopoietice şi mezenchimale, precum şi studiile privind fiziologia celulei endoteliale au fost abordate de către colectivul din cadrul Centrului de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului (OncoGen). Experimentele au urmărit profilul molecular al celulelor stem mezenchimale, evidenţiind posibilitatea de orientare a acestor celule spre linia epitelială precum şi spre alte tipuri celulare cu potenţial aplicativ în medicina regenerativă. Cercetările în domeniul medicinei regenerative sau derulat în colaborare cu parteneri europeni în cadrul unor proiecte finanţate de Comisia Europeană prin PC6, respectiv PC7. Cele mai recente proiecte sunt orientate spre terapii avansate cu celule stem mezenchimale, urmărind iniţierea unor trialuri clinice la nivel european.
Biologia proceselor maligne. Studiile desfăşurate în colaborare cu colegii de la Disciplina de Imunologie au contribuit la descrierea unei subpopulaţii de celule stem mezenchimale, fibroblastele asociate tumorilor (TAF), care par a fi implicate în progresia şi metastazarea tumorală. Laboratorul nostru este singurul din ţară care studiază comportamentul acestor celule în micromediul tumoral, studiile fiind dezvoltate şi ca urmare a colaborării cu partenerii din proiectele europene derulate. Parteneriatul cu Universitatea din Dresda sa materialiyzt prin proiectul POC “Oncoimunoterapie cu celule Natural Killer purtătoare de receptori himerici de antigen - CAR-NK” ce are ca obiectiv dezvoltarea unor tehnologii avansate de imunoterapie în cancer.
Colectivul nostru a participat în proiecte SANCO dedicate dezvoltării de proceduri standard de operare (SOP) pan-europene şi de sisteme de management al calităţii în domeniul produselor de sânge şi al biobăncilor.
Disciplina de Fiziologie editează revista Fiziologia-Physiology, acreditată CNCSIS, categoria B+ şi indexată în baze de date internaţionale (EBSCO, DOAJ, Index Copernicus). Revista apare trimestrial şi publică articole în limba engleză din domeniul cercetării medicale fundamentale şi aplicate.