Repere ale Conferinței SRF 2017

       Fiziologia personalizată - de la concept la medicina de precizie

 

Conferinta Fiziologia personalizată de la concept la medicina de precizie se va desfășura în perioada 25-27 mai 2017 la Timișoara, în Centrul OncoGen și va aborda un program științific axat în egală măsură pe cercetarea fundamentală și clinică, fiind centrat pe cercetarea translațională. Conferința va debuta cu un simpozion dedicat tinerilor medici.

Simpozionul Abordări terapeutice moderne în bolile respiratorii: Inflamația între alertă și răspuns – aplicații în medicina de precizie va aduce în atenția tânărului medic specialist noutățile legate de mecansime patogenice implicate în declanșarea astmului până la definirea de strategii terapeutice pentru viitor. Lectorii vor fi experți din România, iar workshop-ul va fi transmis prin teleconferință în centrele academice din România. În deschidere va conferenția Prof. Dr. Rudolf Valenta, de la Universitatea de Medicină din Viena.

Conferința va aborda șase teme majore:

  1. 1. Fiziologia respiratorie
  2. 2. Fiziologia cardio-vasculară
  3. 3. Neuroștiințe
  4. 4. Imunologia și imunoterapia cancerului
  5. 5. Ingineria tisulară
  6. 6. Educația medicală în domeniul fiziologiei

Informații Conferință

Comitetul științific:

Centrul Universitar Timişoara
Prof. Dr. Carmen Panaitescu
Prof. Dr. Virgil Păunescu
Conf. Dr. Gabriela Tănasie
Conf. Dr. Carmen Tatu
Conf. Dr. Florina Bojin
Şef. Lucrări Dr. Daciana Nistor
As. Dr. Laura Marusciac
Centrul Universitar București
Prof. Dr. Anca Bădărău
Prof. Dr. Leon Zăgrean
Centrul Universitar Cluj-Napoca
Prof. Dr. Remus Orăsan
Prof. Dr. Simona Clichici
Centrul Universitar Constanța
Prof. Dr. Ileana Ion
Centrul Universitar Craiova
Prof. Dr. Veronica Sfredel
Conf. Dr. Adrian Tudor Bălșeanu
Centrul Universitar Dresda
Prof. Dr. Torsten Tonn
Centrul Universitar Iaşi
Prof. Dr. Lăcărămioara Șerban
Prof. Dr. Dragomir Șerban
Centrul Universitar Târgu-Mureș
Prof. Dr. Dan Dobreanu
Prof. Dr. Tibor Szilagyi
Prof. Dr. Alina Scridon
Centrul Universitar Viena
Prof. Dr. Rudolf Valenta

Lectori invitați:
1. Prof. Dr. Rudolf Valenta – Universitatea de Medicină Viena, Austria
2. Prof. Dr. Hannes Stockinger – Universitatea de Medicină Viena, Austria
3. Prof. Dr. Torsten Tonn – Universitatea Tehnică Dresda, Germania
4. Prof. Dr. Michael Bachmann – Universitatea Tehnică Dresda, Germania
5. Prof. Dr. Marianne van Hage – Karolinska Institutet, Suedia
6. Assoc. Prof. Dr. Hans Grönlund – Karolinska Institutet, Suedia

Comitetul de organizare
Prof. Dr. Carmen Panaitescu
Conf. Dr. Gabriela Tănasie
Conf. Dr. Carmen Tatu
Ș.l. Dr. Daciana Nistor
As. Dr. Laura Marusciac
As. Dr. Laura Goția
As. Dr. Sabine Groza
As. Dr. Crenguța Calma
As. Drd. Octavia Harich
As. Drd. Dana Pleșca
As. Drd. Paul Tămaș
Fil. Carmen Pitic
Dr. Sorin Paralescu

Secretariat
Ș.l. Dr. Daciana Nistor
Fil. Carmen Pitic
As. Dr. Marius Georgescu
As. Dr. Elena Ciurariu
As. Dr. Monica Cotarcă