Rezumate


Rezumatul se va trimite pe e-mail la adresa de înregistrare fiziologietimisoara@gmail.com și va conține următoarele date:
─ secțiunea pentru care se face înregistrarea
─ tipul lucrării: poster/prezentare orală
─ titlul lucrării, autori, afiliere
─ rezumatul lucrării, de maxim 250 cuvinte fără titlu/autori, font Times New Roman, mărime 12, fără tabele și figuri
─ atât rezumatul cât și lucrarea vor fi redactate în limba engleză
─ dovada achitării taxei de participare în format digital (scanare/fotografie)

Prezentarea orală: 15 minute
Poster: format A0, vertical

Rezumatele lucrărilor vor fi publicate în Revista Fiziologia – Physiology.
Termen de trimitere a rezumatelor: luni 1 Mai 2017