Instrucțiuni pentru autori

Rezumatul va fi redactat în limba engleză și va conține maxim 250 cuvinte, respectând următoarea structură: Introducere, Material și metodă, Rezultate, Discuții și Concluzii. Nu se admit tabele și figuri.

Rezumatele lucrărilor vor fi publicate în Revista Fiziologia - Physiology.